Wachtrijmodel file
In te vullen waarden
Aantal rijstroken
Vrije capaciteit vtg/uur Geldt voor de hele dag
Stapgrootte berekening min
Percentage vrachtauto's
Overige instellingen
Capaciteit dichtheid (k_c) vtg/km/rijstrook
Kritieke snelheid (u_c) km/uur
Vrije snelheid (u_0) km/uur
Percentage uitstroomintensiteit tov vrije capaciteit%
Intensiteit en capaciteit per uur
0:00-0:59
1:00-1:59
2:00-2:59
3:00-3:59
4:00-4:59
5:00-5:59
6:00-6:59
7:00-7:59
8:00-8:59
9:00-9:59
10:00-10:59
11:00-11:59
12:00-12:59
13:00-13:59
14:00-14:59
15:00-15:59
16:00-16:59
17:00-17:59
18:00-18:59
19:00-19:59
20:00-20:59
21:00-21:59
22:00-22:59
23:00-23:59
Parameter Gemiddeld Maximaal Totaal
Vertraging [min] 0 0
Filelengte [km] 0 0
Voertuigverliesuren [uren] 0
Aantal voertuigen [vtg] 0 0
0 VVU
Parameter Waarde
Start file
Eind file NTB
Fileduur 0:00
Afstand terugslag 0
-5km/h

Ontwikkeling


Vertraging Filelengte Voertuigverliesuren Aantal voertuigen
Smulders fundamental diagram per rijstrook
Toon controle