Aantal afkortingen: 82
# Betekenis Discipline Omschrijving
1 Afkruismaatregel DVM Een Afkruismaatregel is een verkeersmaatregel waarbij een Rijstrook door het tonen van rode andreaskruisen boven de Rijstrook aan het verkeer wordt onttrokken. Op een doorgaande Rijstrook wordt direct voorafgaand aan het eerste rode andreaskruis een verdrijfpijl boven de Rijstrook getoond. In bijzondere situaties kan de maatregel uit alleen een verdrijfpijl bestaan, bijvoorbeeld aan het einde van een invoegstrook.
2 Afrit Wegontwerp Een afrit is een verbindingsweg vanaf een weg naar een weg van een lagere hoofdcategorie
3 Afschot Wegontwerp Afschot is de dwarshelling in een constructie ten behoeve van de afwatering.
4 Alignement Wegontwerp Horizontaal en/of verticaal verloop van een weg, spoorweg of waterweg
5 Baan Wegontwerp Gebied op de weg, in lengterichting begrensd door een beginraai en een eindraai, en in dwarsrichting begrensd door twee opeenvolgende overgangen verhard/onverhard of door een overgang verhard/onverhard en een weggrens
6 Baanvak Wegontwerp Weggedeelte tussen twee discontinuteiten
7 Bergingszone Wegontwerp naast de rijbaan van een autosnelweg gelegen deel van de verkeersbaan en/of van de wegberm dat, waar een vluchtstrook ontbreekt, ruimte biedt aan gestrande voertuigen.
8 Bermsloot Wegontwerp Een bermsloot is een sloot die primair functioneert als afwatering van de weg.
9 Beschikbaarheid System Engineering Beschikbaarheid is het vermogen van een product in een toestand te zijn om de vereiste functie onder bepaalde omstandigheid op een bepaald moment of gedurende een bepaald tijdsinterval uit te voeren, ervan uitgaande dat de vereiste externe hulpbronnen zijn verschaft.
10 Betrouwbaarheid System Engineering Betrouwbaarheid is de waarschijnlijkheid dat een product een vereiste functie kan uitvoeren onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.
11 Bewegwijzering Wegontwerp Bewegwijzering is het geheel van visuele boodschappen die op, langs of boven de weg zijn aangebracht om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van hun route.
12 Blokmarkering Wegontwerp Wegmarkering bestaande uit in een lijnpatroon aangebrachte blokken met een breedte van meer dan 0,25 m.
13 Blokstreep Wegontwerp deelstreep ter plaatse van een invoegstrook, uitrijstrook, weefvak of voorsorteerstrook, uitgevoerd als blokmarkering.
14 Bochtverbreding Wegontwerp verbreed gedeelte aan de binnenzijde van de rijbaan in een horizontale boog
15 Bolle boog Wegontwerp cirkelvormige bovenafronding in een lengteprofiel
16 Botsveilig object Wegontwerp Voorwerp dat bij aanrijding door een voertuig weinig of geen schade veroorzaakt aan het voertuig en/of letsel aan de inzittenden
17 Buitenberm Wegontwerp Wegberm tussen een buitenste rijbaan en de naastgelegen weggrens
18 Capaciteit Verkeer Capaciteit is het maximaal aantal voertuigen, omgerekend per uur, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat ze een punt of uniform segment van een strook of een verkeersbaan kunnen passeren gedurende een bepaalde tijdsperiode onder de heersende weg-, verkeers- en beheerscondities.
19 Civiele techniek Algemeen Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.
20 Component System Engineering Een samenwerkende combinatie van elementen bedoeld om in uitvoering van een gespecificeerde functie een bepaald doel te realiseren, maar dat op zichzelf geen klantbehoefte vervult.
21 Contra-flowsysteem Verkeer Afzettingssysteem op dubbelbaanswegen waarbij al het verkeer over n van de twee rijbanen wordt geleid (aangeduid met 2-0, 4-0, 6-0)) of waarbij een deel van het verkeer over de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer wordt geleid (aangeduid met 3-1, 4-2)
22 CxsvMPjY Openbare Verlichting Did you go to university? vasotec precio It was during her first summer home from Emerson College in Boston that she finally cracked. It seemed her financial aid was in jeopardy, and Miller took an overdose of painkillers that put her in the hospital. sunny leone manforce condom ad free download MLB officials were clearly angered by Rodriguez’s comments Friday, in which he not only said he was being singled out as a serial user of PEDs by Major League Baseball and by his own team in order, he said, to find “creative ways to cancel your contract,” but claimed to want to “get rid of PEDs.” alternative to cymbalta for neuropathy She also alleged the couple — founders of the well-known Doe Fund that gives shelter to the homeless — forced her elderly husband out of his Upper East side brownstone and into a rent-controlled walk-up with a rickety stairwell, DNAInfo reported. lidoderm high LAKE CHARLES, La.  â€” A 53-year-old man with no known criminal history is being held in lieu of $1 million bond, accused of shooting and killing a preacher during a revival service in southwest Louisiana. lasix for dogs dosage There\'s a distinct feeling of deja vu in listening to the HSE\'s assurances on putting things right after the Savita Halappanavar scandal. At some stage, some accountability must be apportioned for the events that occurred in University Hospital Galway
23 DBFM DVM Wegkantnetwerk DVM Het netwerk dat DVM voorzieningen langs de wegkant ten behoeve van communicatie met de VC en beheer op afstand aansluit op PDC Items in een CVR en/of VOR ruimte.
24 Dwarsprofiel DVM Dwarsprofiel is een verticale doorsnede loodrecht op de as van de weg
25 Dynamisch Verkeersmanagement DVM Dynamisch verkeersmanagement is een verzamelnaam voor geautomatiseerde real-time maatregelen om de verkeersafwikkeling te reguleren
26 Hoofdrijbaan Wegontwerp Een hoofdrijbaan is een verkeersbaan bestemd voor doorgaand snelverkeer. Hoofdrijbanen zorgen voor continuteit van de belangrijkste, meestal rechtdoorgaande, verkeersstromen.
27 I&M-datanetwerk DVM HEt I&M-datanetwerk is het geheel van de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu t.b.v. datatransmissie gebruikte netwerkinfrastructuur en diensten.
28 Intensiteit/Capaciteit-verhouding Verkeer
29 Invoeging Wegontwerp Een invoeging is een convergentiepunt waar een rijbaan door middel van een of meer invoegstroken wordt ingevoerd in de doorgaande rijbaan.
30 Invoegstrook Wegontwerp Een invoegstrook is een rijstrook van beperkte lengte ter plaatse van een convergentiepunt, die grenst aan een doorgaande rijstrook van een rijbaan en in rijrichting gezien begint bij de spitse punt van het puntstuk. Een invoegstrook is bedoeld om verkeer afkomstig van een toeleidende rijbaan in de gelegenheid te stellen zijn snelheid te verhogen alvorens de doorgaande rijstrook op te rijden.
31 joqmnloVN Organisatie A financial advisor comprar nizoral shampoo Hughes certainly hasn’t pitched well at home this season; 16 of the 22 home runs he has surrendered have come at the Stadium. Hughes is 1-8 with a 6.18 ERA in home starts, compared to 3-3 with a 3.67 ERA on the road. taking seroquel and zoloft together He continued: “Bloomberg is saying the rich deserve it and they are the people who should decide policy, and de Blasio is saying the rich should pay for these new policies to do more to help the poor, but they do share this focus on parts of the city that most people here — who think of themselves as members of the middle class, even if they’re poorer — don’t think that they’re part of.” cheap buy online testoril “Whether it did or it didn’t, you can’t let it,” Schiano said when asked whether the first quarter was deflating. “I know they’re human beings as I am. But you’re on the road, you’re in a hostile environment, you’ve just got to keep fighting. You’ve got to be able to put it behind you and go to the next one. That’s competition.” precios viagra cialis levitra In March, the Congress batted around legislation to build a robust interstate system to prevent those with court-documented mental illnesses from buying guns. This was said to be an easier lift than tightening background checks or banning military-style rifles. orlistat hexal preis Tunisian police fired tear gas in front of the parliament building, a Reuters reporter said, to disperse secular protesters demanding the dissolution of the assembly and Islamists defending the legitimacy of their rule.
32 Knooppunt Wegontwerp Een knooppunt is een ongelijkvloers kruispunt van autosnelwegen.
33 Kritieke Prestatie-Indicatoren Algemeen Kritieke Prestatie-Indicatoren zijn variabelen om prestaties te analyseren.
34 Kritische installaties Openbare Verlichting Kritische installaties zijn installaties die in het kader van veiligheid altijd ononderbroken moeten kunnen blijven functioneren voor een periode van 30 minuten tot 60 minuten na uitval van de primaire voedingsbron.
35 Landelijk Model Systeem Verkeer De strategische verkeersmodellen Nederlands Regionaal Model (NRM) en Landelijk Model Systeem (LMS) van Rijkswaterstaat worden gebruikt voor het opstellen van prognoses van mobiliteitsontwikkelingen, van de belastingen van het hoofdwegennet en het spoornetwerk. Op basis van deze prognoses worden de effecten van beleidsmaatregelen voorspeld en worden effecten op de leefomgeving berekend. Het NRM bestaat uit 4 regionale modellen: NRM Noord, NRM Oost, NRM West en NRM Zuid en 1 LMS.
36 Leesbaar op voldoende afstand DVM Een door een elektronisch of elektro-mechanisch bord (DRIP, bermDRIP, signaalgever, rotatiepaneel etc.) getoonde tekst of beeld is leesbaar tot op voldoende afstand indien: a) de getoonde tekst of beeld niet leidt tot verkeersgevaarlijke situaties zoals verblinding of onvoldoende zichtbaarheid; en b) de resolutie, luminantie, luminantieverhouding en kleur(en) van de getoonde tekst of beeld zodanig zijn dat deze leesbaar en/of herkenbaar zijn voor alle bestuurders met een geldig rijvaardigheidsbewijs voor alle motorvoertuigen. Daarvoor geldt dat op het hoofdverkeerswegennet een tekst of beeld leesbaar en/of herkenbaar moet zijn op een naderingsafstand van 200 tot 50 meter, onder de volgende Nederlandse omstandigheden: alle weersomstandigheden, zonder mist en/of neerslag; zowel overdag als s avonds en s nachts, bij alle standen van de zon en maan ten opzichte van de signaalgever; alle verkeerssituaties (tot een maximum van 120 km/h).
37 lVSRBbVmJZp Algemeen A jiffy bag medrol kur hund He said militants had chased medical officers from the government hospital in Gwoza, which had been treating some victims of attacks. And he said they had burned down three public schools in the area. ibuprofen 200 mg daily limit The affected plant was closed for cleaning after the possibility of a problem was discovered, Spierings said, adding the problem was isolated to that factory. He said he was confident all contaminated products had been found. ciprofloxacin renal dose However Telefonica, itself burdened by nearly 50 billioneuros of debt while its German arm is also in the midst of acostly acquisition, is seen as more inclined to support assetsales at Telecom Italia rather than stumping up more cash. viagra doc sildenafil The ARP has partnerships and collaborations with universities around the world to allow the programme to harness a global set of expertise and know-how. While fostering international collaboration, the ARP also significantly advances the UK’s own research capability in the Arctic. Better interpretation of cutting-edge climate science and its implications will benefit organisations such as the UK Met Office, where internationally recognised climate models are developed and maintained. achat champix After the judge read out the sentence, Navalny told journalists he had no doubt that the decision had been made “personally by Vladimir Putin,” and said that “the authorities are doing their utmost to pull me out of the political fight.”
38 Matrixsignaalgever DVM Een matrixsignaalgever is een elektronisch bord boven een rijstrook of langs de rijbaan, dat een aanwijzing kan geven aan de weggebruiker
39 Nieuw/Nederlands Regionaal Model Verkeer
40 Nieuwe Netwerk Voorziening DVM Nieuwe Netwerk Voorzieningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit landelijke carrier-class datacommunicatienetwerk strekt zich uit tot op object niveau (kantoorlocaties, verkeerscentrales, tunnels, weg- en waterkantobjecten). Het betreft op MPLS gebaseerde backbone en locatieontsluitingen.
41 NNV/VICnet backbone DVM
42 Onderhoudbaarheid System Engineering Onderhoudbaarheid is de waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor Onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde of overeengekomen tijden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren. Vrij vertaald: Onderhoudbaarheid heeft te maken met het mogelijk maken om Onderhoud te plegen".
43 Openbare Verlichting Openbare Verlichting Openbare Verlichting dient om de openbare ruimte, met name wegen, te verlichten. Openbare verlichting kan dynamisch of niet-dynamisch zijn.Dynamische OV is OV waarvan het lichtniveau gedimd wordt afhankelijk van de rijtaak verzwarende omstandigheden en werk in uitvoering, etc. Openbare verlichting kan zijn uitgevoerd als puntverlichting of als lijnverlichting.
44 Outsourcingspartner PDC Netwerken DVM De door RWS/DID geselecteerde outsourcingspartner voor levering van netwerkdiensten op basis van de PDC Netwerken.
45 Parallelrijbaan Wegontwerp Een parallelrijbaan is een rangeerbaan die zich uitstrekt over twee of meer knooppunten en/of aansluitingen.
46 PDC Items DVM PDC items worden geleverd door de Outsourcingspartner PDC Netwerken. Alleen vooraf geprocuceerde partijen kunnen bij deze Outsourcingspartner PDC bestellingen plaatsen conform DAPs tussen DID en de Outsourcingspartner. T.a.v. de beheerprestaties van de PDC Items zijn SLAs vastgelegd tussen afnemende partij en de DID en tussen DID en de Outsourcingspartner.
47 PDC Netwerken DVM Product Diensten Catalogus voor netwerkdiensten, bevat alle bestelbare- en beheerde datacommunicatienetwerkdiensten. De PDC Netwerken is in beheer bij RWS/DID en bevat de PDC Items, gedefinieerde diensten bestaande uit een combinatie van geteste hardware/software componenten en configuratieitems. Een PDC Item is gebaseerd op een bouwsteen die voldoet aan de RWS Security Baseline 1.0.
48 Personenauto-equivalent Verkeer De personenauto-equivalent is een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto.
49 Preferente installatie Openbare Verlichting Preferente installaties zijn installaties die in het kader van veiligheid altijd moeten kunnen blijven functioneren voor een periode van 4 uren na uitval van de primaire voedingsbron, echter mogen deze installaties voor een korte periode uitgeschakeld zijn.
50 Product Diensten Catalogus DVM Een Product Diensten Catalogus is een applicatie voor het beschrijven en via een website ontsluiten van (groepen van) goederen of diensten
51 Project Start-Up Project Management De Project Start-Up (PSU) is een krachtige interventie bij aanvang van het project
52 Publiekstoegankelijk gebied Algemeen Een Publiekstoegankelijk gebied is een gebied dat vrij toegankelijk is voor alle personen.
53 Puntstuk Wegontwerp Een puntstuk is wegmarkering ter aanduiding van een convergentiepunt of divergentiepunt, uitgevoerd als vlak.
54 Redresseerstrook Wegontwerp Een redresseerstrook is een verharde strook van beperkte breedte, gelegen naast de rijbaan, en bedoeld om weggebruikers gelegenheid te geven hun koers te corrigeren.
55 Redundant DVM Redundant is een apparaat als het is uitgevoerd met meervoudig aanwezige onderdelen, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer n of meer onderdelen defect raken of verloren gaan
56 Rijbaan Wegontwerp Een rijbaan is een aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer en dat begrensd wordt door twee opeenvolgende begrenzingen in de vorm van kantstreep, overgang verharding of overgang verhard/onverhard.
57 Rijkswaterstaat Organisatie Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland
58 Rijstrook Wegontwerp Een rijstrook is een strook van de rijbaan die voldoende breed is voor het verkeer van n rij voertuigen.
59 RWS netwerk DVM Het geheel van de door Rijkswaterstaat ten behoeve van datatransmissie gebruikte netwerkinfrastructuur en diensten.
60 Samenvoeging Wegontwerp Een samenvoeging is een convergentiepunt van twee rijbanen met ongeveer dezelfde ontwerpsnelheid; van elk van de samenkomende rijbanen loopt ten minste n rijstrook door.
61 Site Acceptance Test DVM Een Site Acceptance Test is een test om iets wel of niet te accepteren
62 Talud Wegontwerp Een talud is een hellend vlak van een ingraving of ophoging
63 Toerit Verkeer Een toerit is een verbindingsweg vanaf een weg naar een weg van een hogere hoofdcategorie.
64 Trac Verkeer Een trac is een verzameling wegvakken en aansluitingen die binnen het netwerk een duidelijke eenheid vormen, veelal begrensd door knooppunten.
65 Uitbuigingsruimte Wegontwerp De uitbuigingsruimte is de afstand waarover een Geleideconstructie in zijdelingse richting uitbuigt ten gevolge van een aanrijding - Statisch: uitbuigingsruimte na de aanrijding - Dynamisch: uitbuigingsruimte tijdens de aanrijding. Deze uitbuigingsruimte kan groter zijn dan de statische.
66 Verbindingsweg Wegontwerp Een verbindingsweg is een verkeersbaan, niet zijnde een hoofdbaan, rangeerbaan of parallelbaan, die in een kruispunt of bij niet-samenkomende wegen de verbinding vormt tussen twee verkeersbanen. Ook toeritten, afritten zijn verbindingswegen.
67 Verkanting Wegontwerp Verkanting is de dwarshelling in de boog van een weg of spoorweg, die ten doel heeft de middelpuntvliedende kracht van rijdende voertuigen geheel of gedeeltelijk te compenseren.
68 Verkeers Informatie- en Communicatie Netwerk DVM Verkeers Informatie- en Communicatie Netwerk: een IP VPN op NNV. Wegkanttoepassingen en wegkant LANs worden logisch gekoppeld in dat IP VPN. De term VICnet wordt ook gebruikt voor aanduiding van de nog op koper (Partyline) gebaseerde wegkant infrastructuur, die gekoppeld is aan het landelijke VPN VICnet.
69 Verkeersaanbod Verkeer Het verkeersaanbod is het aanbod van verkeer als op de beschouwde locatie en in de nabije omgeving geen capaciteitsbeperkingen zouden zijn.
70 Verkeersbaan Wegontwerp Een verkeersbaan is een verkeerdragende baan.
71 Verkeerscentrale DVM Centrale van waaruit Rijkswaterstaat DVM voorzieningen, tunnels en beweegbare bruggen op afstand bedient en van DVM voorzieningen, tunnels en beweegbare bruggen verkeerstechnische en/of andere technische informatie onvangt.
72 Verkeerskundige Richtlijn Autosnelweginstrumentatie Richtlijn http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/33715/73571.pdf
73 Vicnet Object Ruimte DVM Ruimte in een object (tunnel, beweegbare brug o.i.d), waarin actieve NNV/VICNet componenten opgesteld zijn en op de NNV/VICnet backbone aangesloten.
74 Vluchtstrook Wegontwerp Een vluchtstrook is een verharde strook langs een rijbaan van een autosnelweg, waarop uitsluitend in bijzondere gevallen of in geval van nood mag worden gereden of gestopt.
75 Weefstrook Verkeer Een weefstrook is een rijstrook die behoort tot die rijstroken in een weefvak die minimaal vereist zijn om te kunnen weven.
76 Wegbebakening Wegontwerp Wegbebakening is het samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding aangebrachte verkeerstekens en -voorwerpen, die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer.
77 Wegberm Wegontwerp De wegberm is het gedeelte van een weg tussen rijbanen of tussen een buitenste rijbaan en de naastgelegen weggrens.
78 Wegvak Wegontwerp gedeelte van de autosnelweg als onderdeel van een trac dat in lengterichting wordt begrensd door een aansluiting, een knooppunt of een andere discontinuteit, bestaande uit een samenstelling van een alignement en een dwarsprofiel voor n rijrichting, met als randvoorwaarden de zichtlengte en eisen vanuit wegbeeld.
79 Werkbare Uren Algemeen Werkbare Uren (WBU) zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes (momenten / tijdstippen) waarop tussen bepaalde begin- en eindpunten rij- of vluchtstroken aan het wegennet onttrokken kan worden waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan.
80 YUoxQojkbEWKoWSI Project Management Would you like to leave a message? xm radio advertised viagra Helck, a 29-year-old artist from Jersey City, N.J., started the blog in September 2012, when she started chemotherapy. The blog, called “Real Tumors of New Jersey” (a nod at the reality television show “Real Housewives of New Jersey”), was mostly intended to update friends and family. In other posts, she discussed the two versions of herself and the misplaced nostalgia she felt for prediagnosis times. comprare aspirina on line Interior Ministry officials, speaking to The Associated Press on condition of anonymity because they are not authorized to discuss details of the security plans, said they are prepared for clashes that might be set off by the cordons. The officials said police are working with the Health Ministry to ensure ambulances are on hand for the wounded and that armored police vans are nearby to take away those arrested. is intivar sold in nigeria Are you out of your mind? You’re 45. Look across the pub – see that guy with his arm in a sling? The dude with his leg in plaster? They’re middle-aged clowns who did that playing football. Take up golf. Or tennis. Act your bloody age. cymbalta going generic date A Pittsburgh Police official said late Thursday that authorities had information Ferrante may have been planning to return to Pittsburgh when he was caught and that no additional charges were planned "at this point" based upon his trip from Florida keflex 500 mg ingredients Now I agree, that’s really not a large sum of money to live in that city. But it’s also hardly a crime calling out to the very heavens for vengeance, is it? Yet we’re told that the same pay disparity in China is something that Apple is very naughty indeed not to have done something about. And I’m afraid that that really just doesn’t quite work for me.
81 Zichtlengte Wegontwerp Zichtlengte is 1) afstand waarover de bestuurder het direct voor hem liggende deel van de weg kan overzien. 2) afstand waarop de bestuurder een voorwerp kan zien.