Aantal afkortingen: 94
# Afkorting Betekenis Discipline
1 ADR "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route DVM
2 AHD Adviesfase Hoogtedetectie DVM
3 AID Automatische Incident Detectie DVM
4 AKM Afkruismaatregel DVM
5 ALG Alignement Wegontwerp
6 ASB Afsluitbomen DVM
7 BB Bijzondere Borden DVM
8 BEBA Beweegbare Barrier DVM
9 BKP Beeldkwaliteitsplan Algemeen
10 BPS BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek DVM
11 BS Basis Specificatie System Engineering
12 BUBEKO Buiten bebouwde kom Wegontwerp
13 BWW Bewegwijzering Wegontwerp
14 CaDo Calamiteitendoorsteek DVM
15 cap. Capaciteit Verkeer
16 CBA Camerabediening en Alarmafhandeling DVM
17 CCTV Closed-Circuit Television DVM
18 CIA Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen Richtlijn
19 CT Civiele techniek Algemeen
20 CVR centrale vicnet ruimte DVM
21 DRIP Dynamisch Route Informatiepaneel DVM
22 DVM Dynamisch Verkeersmanagement DVM
23 DWP Dwarsprofiel DVM
24 EHS Ecologische Hoofdstructuur Algemeen
25 eSfceuBumj joqmnloVN Organisatie
26 FCD Floating Car Data Verkeer
27 ffcgpfKXPg CxsvMPjY Openbare Verlichting
28 HD Hoogte Detectie systemen DVM
29 HRB Hoofdrijbaan Wegontwerp
30 I&M DNW I&M-datanetwerk DVM
31 I/C Intensiteit/Capaciteit-verhouding Verkeer
32 IM Incident Management DVM
33 INWEVA Intensiteiten op Wegvakken Verkeer
34 KNP Knooppunt Wegontwerp
35 KPI Kritieke Prestatie-Indicatoren Algemeen
36 LFV Logische functievervuller DVM
37 LMS Landelijk Model Systeem Verkeer
38 LTN Lokaal Transportnetwerk DVM
39 LTS Landelijke Tunnel Standaard Richtlijn
40 MSG Matrixsignaalgever DVM
41 MTM Motorway Traffic Management DVM
42 MUS MultiSign DVM
43 NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens Verkeer
44 NNV Nieuwe Netwerk Voorziening DVM
45 NOA Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen Richtlijn
46 NRM Nieuw/Nederlands Regionaal Model Verkeer
47 NSA Noodstroomaggregaat Openbare Verlichting
48 OV Openbare Verlichting Openbare Verlichting
49 PAE Personenauto-equivalent Verkeer
50 PDC Product Diensten Catalogus DVM
51 PDC Items PDC Items DVM
52 PDC NW PDC Netwerken DVM
53 PGB Publiekstoegankelijk gebied Algemeen
54 PRB Parallelrijbaan Wegontwerp
55 PSU Project Start-Up Project Management
56 PTZ Pan/Tilt/Zoom DVM
57 PVR Profiel van Vrije Ruimte Wegontwerp
58 RHD Roodfase Hoogtedetectie DVM
59 ROA Richtlijn voor het Ontwerpen van Autosnelwegen Richtlijn
60 RWS Rijkswaterstaat Organisatie
61 RWS NW RWS netwerk DVM
62 SAT Site Acceptance Test DVM
63 SDS Snelheids Discriminatie Systeem DVM
64 SG Signaalgever DVM
65 SMART Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden Algemeen
66 SOS Snelheidsonderschrijdings systeem DVM
67 sZzlABdgoe YUoxQojkbEWKoWSI Project Management
68 TDI Toerit Doseer Installatie DVM
69 TRuxDYxXvl lVSRBbVmJZp Algemeen
70 UBR Uitbuigingsruimte Wegontwerp
71 UPS Uninterruptible Power Supply (Ononderbroken stroomvoorziening) DVM
72 VAD Vluchthaven Aanwezigheidsdetectie DVM
73 VC Verkeerscentrale DVM
74 VDC Verkeerskundige Draagconstructie DVM
75 VeVa Verplaatsbare Vangrail DVM
76 VIC-net Verkeers Informatie- en Communicatie Netwerk DVM
77 VIS Video Inwin Systeem DVM
78 VMS Variable Message Sign DVM
79 VODK Vast Onderhoudscontract DVM Ketens DVM
80 VOP Voetgangersoversteekplaats Wegontwerp
81 VOR Vicnet Object Ruimte DVM
82 VRA Visueel-Ruimtelijke Analyse Wegontwerp
83 VRAI Verkeerskundige Richtlijn Autosnelweginstrumentatie Richtlijn
84 VRI Verkeersregelinstallatie Verkeer
85 VTTI Verkeers- en Tunneltechnische Installaties DVM
86 VW Verbindingsweg Wegontwerp
87 VWM Dienst Verkeer en Watermanagement Organisatie
88 VWP Virtueel Waarnemingspunt Verkeer
89 WBU Werkbare Uren Algemeen
90 WHD Waarschuwingsfase Hoogtedetectie DVM
91 WIU Werk in Uitvoering Wegontwerp
92 WKS Wegkantsysteem voor Signalering en Monitoring DVM
93 WVL Dienst Water Verkeer en Leefomgeving Organisatie